Retail & Shopper

 

Happy shoppers spend more
t0

Jeśli chcemy by konsumenci wydawali więcej na nasze marki lub w naszych sklepach, musimy dołożyć wszelkich starań, by byli oni po prostu zadowoleni.

Projektując badania shopperowe dla naszych klientów, zawsze staramy się precyzyjnie zdefiniować ścieżkę zachowania poszczególnych nabywców. Nie przeszkadzając im w podążaniu tą ścieżką, możemy zagwarantować ich większe zadowolenie, a z punktu widzenia biznesu, większe wydatki w sklepie i na poszczególne marki.
W TNS, w podejściu do shoppera stosujemy trzy zasady zapewniające zadowolenie nabywców i stojące u podstaw skutecznych strategii dla producentów i detalistów:

 1. To misja zakupowa i okazja późniejszego użycia lub konsumpcji produktu przede wszystkim determinują zachowanie shoppera i wybór samego produktu.
 2. Podczas zakupów w danej kategorii nabywcy dzielą się na zdecydowanych i otwartych. Sprawne zdefiniowanie, do której grupy należą pozwala zrozumieć zadanie, które czeka ich przy półce.
 3. Shopper wydaje więcej, gdy nasze działania pozwolą mu szybciej i łatwiej odnaleźć szukany produkt na półce. Nie przeszkadzajmy nabywcom w zakupach.

Pomagamy naszym klientom na trzech etapach zarządzania strategią shopper marketingową, aby budować wzrost dla kategorii i marek poprzez zadowolenie shopperów: 

 • Etap 1: planowanie strategiczne

  Celem planowania jest wyłonienie strategii wzrostu.

  Wykorzystujemy do tego następujące narzędzia:

  Shopper Dimensions – Identyfikacja szans wzrostu kategorii/marki w oparciu o zrozumienie misji zakupowych / okazji zakupowych/ typów nabywców w ramach kanału i klienta

  Purchase Decision Journey – Identyfikacja optymalnych punktów styku z shopperem podczas jego ścieżki zakupowej

 • Etap 2: aktywacja

  Celem aktywacji jest optymalizacja produktu, cen i asortymentu.Celem aktywacji jest optymalizacja strategii shopper marketingowej na poziomie punktu sprzedaży/strong>

  Wykorzystujemy do tego następujące narzędzia:

  Shopper Decisions – Drzewo decyzyjne, layout półki, komunikacja dla marek w punkcie sprzedaży

  Reality Shopper – Efektywność kategorii w sieci detalicznej, konwersja i zakupy utracone

  Super Shoppers – Skuteczne mechanizmy aktywizacyjne w punkcie sprzedaży pozwalające wpływać na decyzje shopperów

 • Etap 3: testowanie

  Celem testowania jest symulacja, pomiar i ocena efektywności poszczególnych taktyk / aktywizacji w punkcie sprzedaży

  Wykorzystujemy do tego następujące narzędzia:

  Shopper Tester – pomiar ROI z działań taktycznych instore